Avvikelser

Privata och kommunala utförare har ansvar för att säkra kvaliteten och säkerheten i verksamheten genom egenkontroll. En viktig metod för att kunna uppfylla detta ansvar är att i verksamheten systematiskt följa upp avvikelser för att garantera säkerheten och minska antalet tillbud eller olyckor. 

Riktlinjerna för avvikelsehantering inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ska säkerställa en enhetlig hantering kring avvikelser. Här under finns riktlinjer, rutiner och blanketter för avvikelsehantering och analys.

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Bo Rundberg
0300-83 51 79
bo.rundberg@kungsbacka.se