Delegering

I den kommunala hälso- och sjukvården överlåter den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen medicinska arbetsuppgifter till omvårdnadspersonalen. Dessa överlåtelser kan ske genom delegering, ordination eller genom instruktion.

Vid en delegering ska överlåtelsen av arbetsuppgiften följa de föreskrifter som finns beskrivna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1997:14, om delegering inom hälso- och sjukvården.

Här under finns riktlinjer och rutiner för delegering.