Dokumentation

Att dokumentera är lagstadgat och reglerna som styr dokumentationen i funktionsstöds verksamheter återfinns främst i Socialtjänstlagen, SoL, och Förvaltningslagen, FL.

Hemdok

Hemdok är ett dokumentationsverktyg som används inom förvaltningen för Funktionsstöd. Syftet med Hemdok är att tydliggöra brukarnas behov och beakta eventuella önskemål om hur beviljade insatser ska utföras.

Hemdok används också som informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier inom verksamheten för att säkra kontinuiteten i utförandet av insatserna. 

Här under finns riktlinjer, rutiner och blanketter för dokumentation.

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Bo Rundberg
0300-83 51 79
bo.rundberg@kungsbacka.se