Egenvård

Socialstyrelsen har gett ut en föreskrift för att öka patientsäkerheten i samband bedömning av åtgärder som kan utföras som egenvård.

Föreskriften tydliggör vad som gäller vid dessa bedömningar och ställer krav på att hälso- och sjukvården utgår från vad som är patientsäkert i varje enskilt fall.

Här under finns riktlinjer och rutiner som rör egenvård.

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Bo Rundberg
0300-83 51 79
bo.rundberg@kungsbacka.se