Hygien

I vårdarbete finns alltid risken att överföra smittämnen från en brukare till en annan, då samma personal arbetar med olika brukare. Genom att använda oss av basala hygienrutiner kan smittöverföring förhindras.

Här under finns riktlinjer och rutiner som rör hygien.