Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter, MTP, används bland annat för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, kompensera en skada eller ett funktionshinder.

Här under finns riktlinjer som beskriver hur medicintekniska produkter ska användas och hanteras.