Tandvård

En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Här under finns information kring munhälsobedömning och nödvändig tandvård.