Bli privat utförare

Kungsbacka kommun erbjuder kundval inom hemtjänsten. Det innebär att privata företag kan bli utförare av hemtjänst. Det är Lagen om valfrihet, LOV, som ligger till grund för kundval.

Alla företag som vill utföra hemtjänst inom vård och omsorg i Kungsbacka kommun ska godkännas av kommunen. Det betyder att företagen ska uppfylla ett antal krav inom till exempel kvalitet, utbildningsnivå, samarbete mellan utförare och myndighet samt tillgänglighet. Samma krav gäller för den kommunala hemtjänsten.

Ni kan ansöka om att bli godkänd för att erbjuda serviceinsatser eller omsorgsinsatser eller att utföra båda. Ni kan också välja att erbjuda era tjänster i hela kommunen eller i några av de olika hemtjänstområden som kommunen har fastställt. I dokumentet Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt Socialtjänstlagen, LOV, som ligger längts ner på sidan under Dokument, kan ni läsa om vårt regelverk och vad vi behöver för underlag för certifiering. Här finns också ansökningshandlingar för att bli kundvalsutförare.

Så går det till att ansöka

Företag som är intresserad av att utföra hemtjänst i kommunen lämnar in en ansökan till oss. Ansökningshandlingarna finns att skriva ut nedan. 
Inom någon vecka får ni ett svar från oss att vi tagit emot er ansökan. Vi tar sedan kontakt med er för att bestämma tid för en intervju. Då går vi tillsammans igenom er ansökan och ert underlag. Kommunen tar också referenser på företaget.

Från och med den 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt Socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Tillståndet ska bifogas till ansökan. Läs mer på IVO:s webbsida.

Vi går igenom avtalet

Om företaget uppfyller kraven blir det godkänt som utförare och ni får då träffa representanter på kommunen för att teckna avtal. Då går vi också igenom avtalet tillsammans. 
Kommunen har ett ansvar att informera de kommuninvånare som är intresserade av kundval på ett enkelt och likartat sätt. Det innebär att alla företag som blivit godkända får en möjlighet att presentera sig på en A4-sida efter en given mall. Presentationerna läggs i den mapp som skickas hem till den som är intresserad av kundval.

Ersättningsnivåer

Ersättningsnivåerna för de privata företag som vill utföra hemtjänst i kommunen varierar beroende på om det handlar om service- eller omvårdnadsinsatser. Ersättningen för serviceinsatser från 1 april 2020 är 382 kronor, ersättningen för omsorg är 421 kronor. Service är till exempel hjälp att städa, tvätta eller handla. Omsorg kan vara hjälp att duscha, klä på sig eller ta en promenad.
Företag som utför omsorgsinsatser får fem kronor extra per timme som momskompensation.

Godkända företag