Combine

Combine är ett av Kungsbacka kommuns verksamhetssystem som effektivt knyter samman medborgare, myndighet och utförare.

Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen.Tjänsten hanterar processer för Vård & Omsorgs alla ärenden.

 • Inlogg Combine för externa utförare

  +

  För att du som extern utförare ska kunna logga in i Combine behöver du följa länken: Combine utförare

 • Nyheter och pågående arbete

  +

  Här publicerar vi nyheter i samband med att det kommer en ny release i Combine. Vi uppdaterar också sidan med information om det förbättringsarbete som pågår med Combine. 

  Problem med Combine efter release 9 dec 2019

  Efter releasen av 1.22 syns ingen notifiering för Inkomna beställningar (utförare) samt meddelanden (både myndighet och utförare). Pulsen arbetar på problemet och återkommer så fort de har uppdaterad information.

  För att säkerställa att ni inte missar någon information behöver ni klicka på rubriken meddelanden och beställningar för att kontrollera om där finns någon ny information skickad till er

  Ny uppdatering av Combine 5 december 2019 (publicerad 3/12)

  Torsdagen den 5 december släpps en ny uppdatering av Combine. Det innebär flera nya förbättringar i systemet.

  Release 1.22 kommer att släppas torsdagen den 5 december mellan klockan 19 och 21. Under den tiden går det inte att nå Combine. Under den tiden rekommenderar systemförvaltaren:

  • Att ni har säkerhetskopior klara inför kvällen. Det är utsedda medarbetare inom verksamheten som tar säkerhetskopia.
  • Att medarbetare som arbetar kväll och natt fått information om uppdateringen och rutinerna som gäller när det inte går att nå systemet.
  • Att berörda medarbetare har telefonnummer till Chef i beredskap: 0300- 83 69 99. 
  • Att manualen för mobil internetdelning är förankrad hos medarbetarna.

  Åtgärder i nya uppdateringen

   

  Tecknen ”<” eller ”>” kommer nu med i texter
  Om du har skrivit text som innehåller tecknen ”<” eller ”>” har dessa tecken tidigare inte kommit med i texten. Dessa kommer numera med.

  Utförd insats över dygnsbryt
  Tidigare har du fått ett felmeddelande när du försökt spara en insats där schablontiden sträcker sig över dygnsbrytet (exempelvis vak). Detta fel är nu åtgärdat så du kan tillverka insatser där schablontiden går över dygnsbrytet.

  Signering av HSL-anteckningar
  Signering av HSL-anteckningar har ibland varit problematiskt för användare som har långsam internetuppkoppling eller gammal webbläsare. I vissa fall har anteckningen inte blivit signerad som den ska, vilket har lett till att åtgärderna inte skickas iväg.

  Pulsen har optimerat och förenklat signeringen av HSL-anteckningar för att säkerställa att det fungerar på ett bra sätt. Vid signering kommer det nu upp en ruta med texten "Du har valt att signera, vill du fortsätta?". Klicka på OK.

   

  Denna nya signeringsruta har ersatt den gamla signeringsrutan på flera ställen i journalen. Den gamla signeringsvyn förekommer på bild i de flesta av manualerna i KLOK. Vi kommer inte uppdatera alla manualer för att byta bilden utan denna uppdatering kommer ske successivt.

  Dagligt rapportuttag 
  Problemen med signerade insatser som fastnat i limbo kommer förhoppningsvis vara löst från och med denna uppdatering. Det går dock inte att kontrollera om det är löst i testmiljön eftersom problemet har uppstått lite till och från och inte går att ”tvinga” fram.

  Verksamheten har tagit ut en rapport dagligen för att se så det inte finns åtgärder som är signerade men ej skickade. Detta rapportuttag kommer behöva fortsätta ytterligare en tid för att säkerställa att problemet verkligen är löst.

  Slutsignering av dokument
  När ni har klickat på Skapa och signera handling så ska ni bocka i rutan för Handlingen är slutgiltig. Nyhet är att denna ruta nu kommer ligga överst i dokumenten. Tidigare var den längst ned.

   

   

  Vyn för Ekonomisk översikt
  På grund av prestandaproblem med den uppdaterade vyn för Ekonomisk översikt har den tidigare vyn för Ekonomisk översikt lagts tillbaka. Den tidigare vyn har delvis anpassats för att efterlikna den nya uppdaterade vyn.

   

  Ny uppdatering av Combine 19 september 2019 (publicerad 16/9)

  Torsdagen den 19 september släpps en ny uppdatering av Combine, release 1.21. Uppdateringen innehåller flera åtgärder på tidigare problem. 

  Release 1.21 kommer att släppas torsdagen den 19 september mellan klockan 19 och 21. Under den tiden går det inte att nå Combine. Under den tiden rekommenderar systemförvaltaren:

  • Att ni har säkerhetskopior klara inför kvällen. Det är utsedda medarbetare inom verksamheten som tar säkerhetskopia.
  • Att medarbetare som arbetar kväll och natt fått information om uppdateringen och rutinerna som gäller när det inte går att nå systemet.
  • Att berörda medarbetare har telefonnummer till Chef i beredskap. Telefon: 0300-83 69 99. 
  • Att manualen för mobil internetdelning är förankrad hos medarbetarna.
  Åtgärder i nya uppdateringen

  Matchning av uppdragstagare – Urval: Har körkort

  När en ny aktualisering för intresseanmälan av uppdragstagare skapas går det numera att ange om uppdragstagaren har körkort eller inte. Det går sedan att vid matchning mellan brukare och uppdragstagare välja att enbart söka på uppdragstagare som har körkort.
   

  Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.

   

  I Matchning/Förfrågan kan du nu söka efter de som har körkort.

  Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.
   
  Låter du alla vara urbockade, så kommer alla upp. Vill du sortera så bockar du i den ruta du vill se.
  Till exempel Har körkort eller Syskonplacering.

  Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.
   


  Länken mellan Beslutsunderlag och Andra beslutsunderlag/Placering är nu borttagen

  Det som ni skriver i Beslutsunderlag kommer inte längre automatiskt till Andra beslutsunderlag/Placering, gäller bara nya öppnade processer.

  Angående felaktig angiven Status på processerna.

  Detta kommer att rättas till i release 1.21.

  Nyheter för HSL

  Omvänd kronologisk sortering
  Hälsoärendena i HSL-Grundvy presenteras nu i omvänd kronologisk ordning, så att det senast startade hälsoärendet ligger högst upp. Även anteckningarna inne i hälsoärendena presenteras i omvänd kronologisk ordning.

  Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.
   

  Som tidigare går det att ändra ordning genom att klicka på Filterfunktioner och välja kronologisk sortering.
   

  Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.

  Välja avslutstid för åtgärd/ hälsoärende
  Det är nu möjligt att välja klockslag för avslut av insats som läggs dagligen, veckovis eller månadsvis.

   Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.

  Det är också möjligt att välja klockslag vid avslut av hälsoärende.

   Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.

   

  Detaljerad aktivitetsloggning vid avslut
  Under processinställningar kan du se vem som har avslutat hälsoärendet/ patientuppgifter.

   Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.


  När en insats avslutas i HSL-Grundvy finns nu en kolumn längst till höger som visar namn, roll och klockslag på användaren som avslutat insatsen.

  Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.

   Bilden visar hur funktionen ser ut i systemet.


  Lathundar till release 1.21 
  De nya lathundarna och de tidigare lathundarna finns på portalen för digitalt lärande KLOK (tidigare namn InfoCaption). Du hittar KLOK på Insidan, klicka här. Logga sedan in på KLOK och klicka på ”Omsorg”. Varje användare har tillgång till sin personliga studieplan med tillhörande lathundar. Lathundarna hittar du under symbolen med mössan.

   

  Lösning i sikte för krascher i Combine (publicerad 28/8-2019)

  Pulsen har stor tilltro till att de nu hittat problemet med att Combine ibland tappar kontakt eller kraschar i Internet Explorer. Förhoppningen är att arbetet ska vara klart under hösten.

  Det har under en längre period varit problem med att Combine tappar kontakten med systemet eller kraschar när det öppnas upp i Internet Explorer, som är den webbläsare som måste användas för systemet.
  Det har därför pågått ett intensivt arbete sedan i våras för att hitta en lösning på problemet. Till exempel uppmanades alla som använder Combine att felanmäla när de hade anropsfel, tappade uppkoppling eller slängdes ut ur Combine för att IT-avdelningen skulle få så mycket underlag som möjligt för att kunna lösa problemet.

  Nu meddelar Pulsen att de tror att de hittat en lösning. Pulsen kommer göra en förändring i hur Combine används av Internet Explorer, för att möjliggöra större minnesanvändning.
  En första testversion kommer att gå ut i slutet av september till flera av Pulsens kunder. Efter testerna kommer en produktionsklar version, som alla användare ska använda, vara klar i månadsskiftet oktober/november. Pulsen säger själva att de har stor tilltro till att detta ska lösa problemet med krascher i Internet Explorer.

  Viktigt om meddelanden i Combine (publicerad 24/6 2019)

  Det är viktigt att underteckna med både för- och efternamn och helst titel när man skickar meddelande i Combine. Annars syns inte den ursprungliga avsändaren, om meddelanden vidarebefordras.

  Anledningen till att man ska skriva under meddelanden med både förnamn, efternamn och titel är att det inte går att se ursprunglig avsändare på meddelandet om det vidarebefordras. Då syns bara vem som vidarebefordrat det. 
  Svarar man på ett vidarebefordrat meddelande går det inte heller till ursprunglig avsändare utan till den man fått det vidarebefordrat från.
   
  Sammantaget gör detta att om avsändaren bara undertecknat med "Erik" så kan man inte veta vem meddelandet kommer ifrån. Men om det finns för- och efternamn så går det ju att söka upp i systemet, finns det dessutom en titel så är det ännu bättre. Exempelvis "Erik Eriksson, biståndshandläggare".

  Release 1.20, tisdagen den 28/5 2019

  Tisdagen den 28 maj släpps en ny uppdatering av Combine, release 1.20. Uppdateringen åtgärdar flera tidigare problem och ger ett nytt utseende i vissa delar i systemet.

  Release 1.20 släpps tisdagen den 28 maj mellan klockan 19 och 21. Under den tiden går det inte att nå Combine. Under den tiden rekommenderar systemförvaltaren:

  • Att ni har säkerhetskopior klara inför kvällen. Det är utsedda medarbetare inom verksamheten som tar säkerhetskopia.
  • Att medarbetare som arbetar kväll och natt fått information om uppdateringen och rutinerna som gäller när det inte går att nå systemet.
  • Att berörda medarbetare har telefonnummer till Chef i beredskap.
  • Att manualen för mobil internetdelning är förankrad hos medarbetarna. 

  Åtgärder

  Presentation av ej verkställda insatser

  I vyn Processer och i kolumnen Beställda Insatser finns nu en informationsikon som visar om processen har ej verkställda insatser. För du markören över ikonen visas ej verkställda insatser. Observera att funktionaliteten tar endast hänsyn till om aktuella insatser är verkställda eller inte.

  Bevakning som genererar notifiering till annan användare

  Det är nu möjligt att i myndighets- och utförarvyn skapa manuella bevakningar (tidigare egen bevakning) som du kan lägga/vidarebefordra till annan användare som du söker upp via rullistan. Om du inte byter användare i dropplistan kommer bevakningen liksom tidigare sparas på inloggad användare. Bevakningar ser du under Kalender – bevakningar samt att en dropplist visas när du loggar in.

  Nytt utseende på meddelandevyn

  Utseende och prestanda har förbättrats. Det finns en releasefilm för detta. Inkorgen och Skickat ligger nu under samma flik. I filmen nedan kan du se det nya utseendet. Observera att filmen inte är en instruktionsfilm.

  Uppdaterad rapport - Brukare per organisation

  Rapporten Brukare per organisation har uppdaterats och du kan nu söka en lista på din organisation och kunder där genomförandeplaner saknas, samt där det finns ej verkställda insatser.

  Uppdaterad rapport - Översikt ärenden

  Rapporten är uppdaterad med att för- och efternamn nu presenteras på kunden/brukaren. Se ärenden som är aktuella under en viss period och nu finns möjlighet att endast se ärenden som användaren har en relation till.

  Kända buggar i meddelandefunktionen:

  Scrollisten fungerar inte. Leverantören av Combine förmedlar att en uppdatering till problemet ska förhoppningsvis vara på plats inför releasen av 1.20.

  Lathundar till release 1.20

  Alla lathundar finns att tillgå på portalen för digitalt lärande KLOK (tidigare namn InfoCaption). Du hittar KLOK på Insidan, klicka här. Logga sedan in på KLOK och klicka på ”Vård”. Varje användare har tillgång till sin personliga studieplan med tillhörande lathundar. Lathundarna hittar du under symbolen med mössan.

 • Förändring av användarkonto

  +

  Under en anställning kan det ske förändringar. För att du ska slippa kontakta alla berörda verksamheter har vi skapat en tjänst där du kan fylla i vad förändringen gäller. Verksamhetssupporten vidarebefordrar det till samtliga berörda verksamheter så att förändringen genomförs hos exempelvis IT-support, telesupport och andra övriga system som angetts. 

  Förändring av användarkonto

 • Support och felanmälan

  +

  Ansöka om användarkonto

  Ansökan sker genom att skicka in en webbanmälan

  Verksamhetssupport

  Felanmälan via webbanmälan
  Felanmälan via telefon: 0300-83 5555

  Öppettider

  Helgfria vardagar 08:00-16:30

  Chatt: Helgfria vardagar 10-11 och 14-15

  Support, kvällar, natt och helg

  Hänvisning via telefon 0300-83 5555 

  Supporten utan kontorstid löser inte verksamhetsfrågor utan enbart enklare ärenden och frågor om prestanda eller driftstopp. 

Kontakta gärna

Service direkt
0300-83 44 44 tonval 2

Öppettider

Måndag 7-18
Tisdag-Torsdag 7-17
Fredag 7-15