Digitala nycklar

Swedlock är det system som används för digitala nycklar inom förvaltningen för Vård & Omsorg.

Digitala nycklar används inom hemtjänsten och hemsjukvården. Digitala nycklar används också på läkemedelsskåp, både hos de som bor hemma och de som bor på ett vård- och omsorgsboende. Även det värdeskåp som finns i kundens lägenhet på vård- och omsorgsboende har digitalt lås. 

 • Så får du din nyckel

  +

  Du får en digital nyckel i samband med din anställning, din enhetschef ansvarar för att du får den. Du ansvarar för återlämning till enhetschef vid anställningens avslut.
  Nyckeln är personlig och får inte under några omständigheter lånas ut.

 • Utbildningsfilmer digitala nycklar

  +

 • Support och felanmälan

  +

  Verksamhetssupport
  Telefon: 0300 83 55 55

  Telefontid helgfria vardagar:
  08:00 – 16:30

  Chatt helhfria vardagar:
  10-11 och 14-15