Digitala nycklar

Swedlock är det system som används för digitala nycklar inom förvaltningen för Vård & Omsorg.

Digitala nycklar används inom hemtjänsten och hemsjukvården. Digitala nycklar används också på läkemedelsskåp, både hos de som bor hemma och de som bor på ett vård- och omsorgsboende. Även det värdeskåp som finns i kundens lägenhet på vård- och omsorgsboende har digitalt lås. 

 • Så får du din nyckel

  +

  Du får en digital nyckel i samband med din anställning, din enhetschef ansvarar för att du får den. Du ansvarar för återlämning till enhetschef vid anställningens avslut.
  Nyckeln är personlig och får inte under några omständigheter lånas ut.

 • Utbildningsfilmer digitala nycklar

  +

 • Support och felanmälan

  +

  Ring Service Direkt på telefonnummer 0300-83 44 44. Välj tonval 2 för Verksamhetssupport. Välj tonval 2, igen, för support av Swedlock/digitala nycklar.

  Support, dagtid
  Måndag kl: 7-18
  Tisdag-torsdag kl: 7-17
  Fredag kl: 7-15
  Support, kvällar, helg och natt

  Kommunens IT-jour, telefon: 0300-83 44 44
  Kontakta supporten under jourtid när du har problem med dina digitala nyckel och inte kan komma in till kunden. Innan du kontaktar supporten ska du följa rutinen Driftstopp digitala nycklar.