Delegering

Här på sidan finns riktlinjer och rutiner för delegering.

I den kommunala hälso- och sjukvården överlåter den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen medicinska arbetsuppgifter till omvårdnadspersonalen. Dessa överlåtelser kan ske genom delegering, ordination eller genom instruktion. Vid en delegering ska överlåtelsen av arbetsuppgiften följa de föreskrifter som finns beskrivna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering inom hälso- och sjukvården.