Dokumentation socialtjänst

Här på sidan finns riktlinjer, rutiner och blanketter för dokumentation i hemdok.

Dokumentation är en viktig del i socialt arbete och ska ske både vid handläggning av ärenden och vid genomförande av insatser.
Att dokumentera är lagstadgat och reglerna som styr dokumentationen i äldreomsorgens verksamheter återfinns främst i Socialtjänstlagen (SoL) och Förvaltningslagen (FL).