Egenvård

Här på sidan finns riktlinjer och rutiner som rör egenvård.

Socialstyrelsen har givit ut en föreskrift för att öka patientsäkerheten i samband bedömning av åtgärder som kan utföras som egenvård. Föreskriften innebär att Socialstyrelsen tydliggör vad som gäller vid dessa bedömningar och ställer krav på att Hälso- och sjukvården utgår från vad som är patientsäkert i varje enskilt fall.