Hygien

Här på sidan finns riktlinjer och rutiner som rör hygien.

I vårdarbete finns alltid risken att överföra smittämnen från en brukare till en annan, då samma personal arbetar med olika brukare. Det är viktigt att tänka på hur vi som personal kan undvika att smittämnen överförs med hjälp av våra händer och kläder mellan brukare.
Genom att använda oss av basala hygienrutiner kan smittöverföring förhindras.