Inkontinens

Här på sidan finns riktlinjer och rutiner för inkontinens.

Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem och förekommer i alla åldrar. Kompetens, attityd och inställning har en avgörande betydelse för om en person får möjlighet att genomgå en utredning och får rätt diagnos och vid behov rätt inkontinenshjälpmedel.
Verksamheten ska säkerställa en god inkontinensvård med hög vårdkvalitet, samsyn kring inkontinensvården och ett enhetligt arbetssätt inom kommunen. Verksamheten ska arbeta för att personen ska vara kontinent så länge det är möjligt och att toalettbesök inte ersätts av inkontinenshjälpmedel.

Inkontinens är ett stort folkhälsoproblem och förekommer i alla åldrar. Kompetens, attityd och inställning har en avgörande betydelse för om en person får möjlighet att genomgå en utredning och får rätt diagnos och vid behov rätt inkontinenshjälpmedel.
Verksamheten ska säkerställa en god inkontinensvård med hög vårdkvalitet, samsyn kring inkontinensvården och ett enhetligt arbetssätt inom kommunen. Verksamheten ska arbeta för att personen ska vara kontinent så länge det är möjligt och att toalettbesök inte ersätts av inkontinenshjälpmedel.