Läkemedel

Här på sidan finns riktlinjer för läkemedelshantering inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Läkemedelshanteringen är en omfattande och riskfylld del av den kommunala hälso-och sjukvården. Läkemedelshanteringen omfattar många olika delar bland annat ordination, administration, rekvisition och uppföljning av insatt behandling.