MTP-medicintekniska produkter

Här på sidan finns riktlinjer som beskriver hur MTP ska användas och hanteras.

Medicintekniska produkter (MTP) används bland annat för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, kompensera en skada eller ett funktionshinder.