Nutrition

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för god hälsa.

Maten skall vara sammansatt så att den tillgodoser energi- och näringsbehov och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar.
Maten är också en förutsättning för välbefinnande, antingen man är frisk eller sjuk.
Ett dåligt näringstillstånd gör att man blir trött och kraftlös. Detta kan leda till försämrade förutsättningar att klara av sina dagliga aktiviteter, sämre livskvalitet samt en ökad risk för att drabbas av olika sjukdomstillstånd ex. infektioner och sämre sårläkning.

Här på sidan finns riktlinjer och kostprogram för nutrition.

Dokument