Prevention

Kungsbacka kommun bedriver vårdprevention genom Senior Alert som är ett nationellt kvalitetsregister.

Riskbedömningen innefattar fall, trycksår och nutrition.

Här på sidan finns riktlinjer för vårdprevention.