Skyddsåtgärder

Verksamheten ska bygga på respekt för brukarnas självbestämmanderätt och integritet.

Åtgärder som innebär tvång eller frihetsinskränkningar saknar stöd i
gällande lagstiftning och får inte ske inom verksamheten.

Här på sidan finns riktlinjer för skyddsåtgärder.