Tandvård

En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet.

I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Här på sidan finns information kring munhälsobedömning och nödvändig tandvård.