Combine

Här på sidan hittar du som är privat utförare ansökan om användarkonto i Combine samt manualer för utbildning av vikarier och ombud.

Webbanmälan

Här gör du en amälan till Kungsbacka kommuns support Service Direkt när du har problem med Combine. Välj "Ärendeanmälan verksamhetsstöd IF & VO".
Gör webbanmälan