Utbildningar och information

Här hittar du information om våra utbildningar för privata utförare.

Webbutbildningar

KLOK är kommunens utbildningsportal för digitalt lärande och används bland annat för utbildningar i system som Combine och Intraphone. Delegeringsutbildning, både enkel och bas finns även i KLOK. Länken till portalen samt till utbildninar finns längst ner på denna sida,

Övriga utbildningar

Förvaltningen för Vård & Omsorg har även en utbildningskatalog, där vi erbjuder  utbildningar för externa utförares omsorgspersonal. Du hittar information om varje utbildning i utbildningskatalogen längst ner på sidan. 

Katalogen kommer att uppdateras löpande under året. Det står i dokumentet hur du anmäler dig till varje enskild kurs.   

Information

Bland dokumenten längst ner på sidan finns en lathund om våra system och behörigheter för externa utförare.