Krogar mot knark

Krogar mot knark, KMK, är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner, däribland Kungsbacka.

Nätverket arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kommun som själva styr och driver samverkan mellan krog, tillstånd och polis.

Kriterie

Att vara en KMK-krog innebär att krogen har uppfyllt de kriterier som har angivits av det nationella nätverket. Ett kriterie är att utbilda nyckelpersoner på krogen. I utbildningen tas bland annat dopning upp.

Vilka krogar är med?

Vi har under 2011 och 2012 genomfört fyra utbildningar i Krogar mot knark och totalt har cirka 100 nyckelpersoner på krogarna i våra tre kommuner utbildats. I Kungsbacka så har åtta krogar i dagsläget gått med i nätverket och uppfyllt samtliga kriterier för att bli färdiga Krogar mot knark.