Finansiering

Det finns olika typer av finansiella stöd för företagare. Olika aktörer kan ge dig ekonomiskt stöd och rådgivning, beroende på om du ska starta nytt företag eller investera i befintligt.

Almi som finansieringspartner

Almi Företagspartner kan hjälpa dig med extra lån om bankens lån inte räcker till. Bedöms din affärsidé som kommersialiserbar, det vill säga möjlig att tjäna pengar på, har du möjlighet att få extra finansiering av Almi.

Almi Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska företag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Almi Invest startade sin verksamhet 2009 på initiativ av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer.
Kapitalet kommer till hälften från EU:s strukturfondsmedel och den andra hälften från Almi tillsammans med regionala aktörer. Den avkastning som generas omsätts i nya investeringar, vilket betyder att Almi Invest är en så kallad Evergreen Fund.

Stöd från Arbetsförmedlingen

Du kan få ett startbidrag av Arbetsförmedlingen som heter Stöd till start av näringsverksamhet. Detta ges främst till arbetslösa som har goda förutsättningar att starta och driva egen verksamhet som bedöms kunna bli lönsamma. Du måste ha fyllt 25 år för att få bidraget.

Svenska riskkapitalföreningen

Svenska riskkapitalföreningen, SVCA, är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen. Föreningen vill sprida kunskap, verka för professionell utveckling och främja entreprenörskap.

Huvudsyftet är att verka för en väl fungerande riskkapitalmarknad i Sverige. SVCA har ingen rådgivning, men sprider information bland annat via sin webbplats och i media.

Rådgivning och finansiering

Rådgivning och finansiering för nyföretagare erbjuds bland annat av Nyföretagarcentrum Halland och Region Halland.

Connect

Connect är Sveriges största nätverk och ideella organisation för dig som vill utveckla ditt företag. Där finns ett stort kompetensnätverk med experter som kan hjälpa till att öka ditt företags tillväxt och hitta nya marknader. På Connect har du möjlighet att träffa investerare för att presentera ditt företag.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev