Timbanken

Affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

Timbanken är ett samarbete mellan kommunerna i Halland och Region Halland som erbjuder konsultrådgivning inom ett flertal expertisområden. Timbanken är helt finansierat av skattemedel för att stimulera tillväxt och företagande i Halland.

Kostnadsfri rådgivning

När du öppnar ett konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året. Rådgivningen inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Du kan få rådgivning inom följande områden:

  • Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar
  • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
  • Digitalisering, teknik och automation
  • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Registrera dig i Timbanken

För att ansöka om konsulttimmar genom Timbanken öppnar du som är företagare eller som planerar att starta ett företag ett konto på Timbanken. Du blir därefter kontaktad av kommunenens näringslivsenhet för att komma vidare.

Timbankens webbplats

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev