Företagsutveckling

Leder du ett företag som vill framåt? Med en allt rörligare och mer gränslös marknad finns möjligheter för tillväxt och utveckling för dig som har förmågan, viljan och kunskapen.

Flera organisationer erbjuder dig som företagare stöd i arbetet med att utveckla din verksamhet. Det kan gälla utveckling av nya produkter eller tjänster, utveckling inom befintlig och ny marknad, förstärkning av ledningsarbetet eller kartläggning av kompetensbehov.

Kungsbacka kommun förmedlar gärna kontakter till de olika resurs- och samarbetspartners som finns i vårt nationella nätverk oavsett om det gäller exempelvis utvecklingsarbeten av produkt eller tjänst i samarbete med högskola, finansiering av utveckling, strategisk företagsledning och utbildningsinsatser. I vänstermenyn hittar du ett antal av de aktörer som kan stötta dig med din företagsutveckling.

Kunskap och kompetens - strategisk resurs

Företagsstrukturen i Kungsbacka, med många små företag i många branscher, har flera positiva effekter. Så här långt har den gett ett högt antal nya företag, god lönsamhet och god tillväxt i företagen.

Men ett företags tillväxt och utveckling kommer inte av sig själv. Det krävs hårt arbete, men också en tydlig plan och målsättning. Systematisk kunskaps- och kompetensutveckling ger företaget en strategisk konkurrensfördel.

Länktips om företagsutveckling:

  • Kostnadsfria rådgivningstimmar av konsulter inom en rad olika expertområden genom Timbanken.
  • Utveckla ditt företag mot nya mål genom att arbeta med sju punkter som skapar tillväxt genom Expedition Framåt.
  • Expertrådgivning under hela företagsresan genom Almi.
  • Insatser för nya företag och etablerade små och medelstora företag som har hög tillväxtpotential genom Connect väst.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev