Connect Väst

Connect Sverige är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Connect sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser när det gäller kompetens och kapital. Genom Connect Sverige möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling. Dessa möten skapar snabbare och effektivare tillväxt.

Connect omfattar sex regioner i Sverige. Connect Sverige täcker hela Västsverige med kontor i sju städer: Kungsbacka, Göteborg, Halmstad, Borås, Skövde, Trollhättan och Uddevalla.

Kommersialisering och finansiering

Genom ett kraftfullt stöd från näringslivet till verksamheten, får företagen tillgång till en unik plattform med expertis inom en mängd branschområden utan kostnad, eller till låg, subventionerad kostnad.

All verksamhet i Connect är centrerad kring ett begrepp; tillväxtföretag. Det innefattar nya företag och etablerade små och medelstora företag som har hög tillväxtpotential. Connect Sverige insatser sker främst genom tjänsterna Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn®, men även genom de regionala nätverken och övriga mötesplatser där entreprenörer, investerare och näringslivet möts.

Språngbrädan

Språngbrädan vänder sig till nya företag med drivna entreprenörer inom någon snabbväxande bransch. Den ger entreprenören en objektiv och konstruktiv genomgång av affärsplan och kommersiell strategi. Företagaren får även kontakt med nätverk och expertis som ger råd om det fortsatta utvecklingsarbetet.

FöretagsAcceleratorn®

Genom FöretagsAcceleratorn® får små och medelstora företag hjälp med individuell handledning, strukturer för utveckling och nätverk och utbildning, i syfte att förbättra företagets tillväxt.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev