Expedition Framåt

Tillväxtprogrammet Expedition Framåt är ett skräddarsytt program som vänder sig till företagsledare med tillväxtambitioner. Varje år hjälper vi hundratals företag i Göteborgsregionen att skapa långsiktig framgång. Genom programmet får du en personlig företagsrådgivare och tillgång till seminarier, workshops, analyser, nätverk samt mötesplatser som skapar värdefulla kunskaper och kontakter för din tillväxtresa. Varmt välkommen att höra av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup på 031-367 61 12 eller expeditionframat@businessregion.se för mer information.

Sju punkter för tillväxt och utveckling

  • Vinnande kunskap: Behålla och utveckla den kärnkompetens som är avgörande för företagets tillväxt.
  • Fokus och ledarskap: Ha fokus på styrning och strategifrågor, för att kunna skapa en hållbar organisation.
  • Rätt inställning: Skapa tydliga värderingar och en stark företagskultur.
  • Extern hjälp: Använda extern kompetens inom de områden där du behöver bollplank.
  • Unik affärsidé: Formulera en tydlig affärsidé som beskriver vilket kundbehov företaget svarar mot.
  • Ordning och reda: Skaffa översikt på verksamheten genom en bra struktur och en genomarbetad affärsplan med tydliga mål.
  • Paketering och sälj: Vässa företagets marknadsföring och säljledning.

700 företag deltar

Närmare 700 företag i Göteborgsregionen deltar i Expedition Framåt, med det gemensamma målet att växa. Tillsammans omsätter företagen över 20 miljarder kronor och har 8 900 anställda.

Expedition Framåt är en del i det övergripande målet för Business Region Göteborg, BRG, att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat, breddat, näringsliv i Göteborgsregionen.

BRG är ett icke vinstdrivande bolag utan bindningar till enskilda organisationer eller företag. Bolaget ska bidra till företagens affärsutveckling och konkurrenskraft.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev