Regional utveckling

För att möta framtidens tillväxtutmaningar har Göteborgsregionen antagit en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Nu pågår en aktiv och omfattande översikt och regionplanering för att förverkliga strategin. Det övergripande målet är att bli en integrerad pendlingsregion och regional marknad med 1,5 miljoner invånare år 2020.

Regionens strategi för hållbar tillväxt baseras på en omfattande kunskapsutveckling om moderna storstadsregioners attraktivitet och drivkrafter. Grundbulten är forskning om den så kallade Nya ekonomiska geografin som visar att storleken av regioners marknader och tillhörande mångfald är grundläggande för effektivt resursutnyttjande, innovationer och tillväxt.

Global konkurrens handlar alltmer om konkurrens mellan växande storstadsregioner. Internationell handel, ekonomisk förnyelse och tillväxt koncentreras till allt större stadsregioner. Vår region måste hävda sig i denna konkurrens.

Tillgång till en stor närmarknad är en särskild lokaliseringsfördel för både småföretag och storföretag. Med en stor och växande regional marknad följer en ökande mångfald och dynamik.

Stora och täta regioner möjliggör storskalig energiomvandling, kollektivtrafik och andra system med stora klimat- och miljöfördelar. Urbana regioners attraktivitet beror på kärnstadens, eller regionkärnans, storlek, täthet och mångfald. Närings- och arbetslivet blir alltmer kunskapsberoende och beroende av att kreativa miljöer och regioner är förenade med öppenhet, tolerans och tillit.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev