Rekrytering

En strategiskt viktig fråga

Rekrytering av ny personal är en strategiskt viktig fråga för varje företag. Hur väl nyrekryteringar lyckas ger konsekvenser för hela företagets verksamhet, det gäller särskilt vid tillsättning av högre befattningar.

Rekrytering är en arbetskrävande, tidsödande och kostsam process. Det gäller både vid lyckade rekryteringar, när ny personal matchar verksamheten väl, och vid mindre lyckade nyanställningar. Allra dyrast blir nyrekryteringen givetvis om processen måste göras om från början.

Professionella rekryterare

Tidigare sköttes rekrytering ofta av personalavdelningen i större företag, men allt fler tar nuförtiden hjälp av rekryteringsföretag och headhunters, det vill säga personalrekryterare som ofta rekryterar till kvalificerade tjänster inom arbetslivet. 

För att para ihop företagets behov med kandidater med rätt kompetens kan professionella rekryterare bland annat hjälpa till med behovsanalyser och framtagande av kravprofil. De kan också stå för hela eller delar av urvalsprocessen, intervjuer, referenstagning och tester av personlighet och färdigheter.

Eftersom rekryteringsföretagen har kontaktdatabaser och upparbetade nätverk kan rekryteringsprocessen ofta förkortas med deras hjälp.