StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är en ideell förening som arbetar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Föreningens uppdrag är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lön-samhet och utvecklingskraft. StyrelseAkademien arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

15 medlemsföreningar

StyrelseAkademien Sverige har 18 medlemsföreningar med drygt 6 500 individuella medlemmar. Medlemmarna är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer inom svenskt näringsliv, som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Föreningen anordnar nätverksträffar, styrelsekaféer och kvälls-träffar och erbjuder ett stort utbud av utbildningar och kurser. Bland annat certifieringsutbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet som passar alla som vill lära sig mer om styrelsearbete.

StyrelseAkademien har även en kandidatbank, som föreningen kan förmedla ledamöter med rätt kompetens ifrån.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev