Tillväxtverket

Tillväxtverket är en myndighet som ska genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag. Myndigheten har elva kontor på nio orter i Sverige. Tillväxtverkets vision är att Sverige ska vara ett föredöme för företagsamhet med hållbar tillväxt.

Hållbar tillväxt

Inom hållbar tillväxt arbetar verket bland annat med att:

  • sätta igång nya samarbeten mellan företag.
  • bistå med nätverk, information och mätningar.
  • ta initiativ till och samarbeta med andra myndigheter för att det ska bli enklare att starta och driva företag.

Fler och växande företag

För att skapa fler och växande företag arbetar Tillväxtverket med:

  • delfinansiering av rådgivningsprojekt omkring start eller utveckling av företag.
  • satsningar för attitydpåverkan så att fler blir intresserade av företagande.
  • affärsutveckling i små och medelstora företag, till exempel produktutveckling, kapitalförsörjning, kunskapsutveckling och förberedelser för internationalisering.

Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och arbetar för att främja besöksnäringsfrågor.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev