Insatser för besöksnäringen

Hållbar Kompetens i Halland

Projektet är finansierat av Europiska socialfonden och huvudsyftet är att kompetensutveckla personal inom besöksnäringen i Halland. Projektet pågår mellan mars 2020 och februari 2022.

Kompa Halland 

Kompa Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser ­för personer som är varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Syftet är att minska sårbarheten och mildra effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet. Projektet pågår mellan juni 2020 och augusti 2022.

Hållbar utveckling av Naturturism 

Under perioden 1/1 2020-31/10 2022 genomför Region Halland tillsammans med de halländska kommunerna en utveckling av Halland som en hållbar naturturismdestination.