Cykel -och vandringsturism

Kattegattleden

Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled, 39 mil lång med unikt havsnära läge. Den går mellan Helsingborg i söder och Göteborg i norr. Kattegattleden är en satsning som ska utveckla cykelturismen och bidra till näringslivsutveckling, ekonomisk tillväxt och att skapa nya arbetstillfällen i kommunerna och regionerna längs leden.

Kattegattleden | Visit Halland för företagare

Hallandsleden

Hallandsleden går genom Hallands alla sex kommuner och är indelad i 3 etapper. Totalt är Hallandsleden 453 km lång. Hallandsleden är ett samarbete mellan kommunerna Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka samt Region Halland.

Hallandsleden | Visit Halland för företagare