Avfall och återvinning

Vilka regler om återvinning och avfall gäller för dig som har en verksamhet eller ett företag? Här finns den information du kan behöva.

Detta gäller för företagare

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för hanteringen av ditt avfall. Du får endast slänga vanligt avfall på återvinningscentralerna. Det är viktigt att du lämnar skräpet på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det kan skada natur och människors hälsa.

Alla företag får betala en avgift per besök på återvinningscentralerna. Varje besök kostar enligt gällande renhållningstaxa.

Som företagare får du inte låna privatpersoners återvinningskort för att lämna avfall som uppstått om du varit hemma hos någon och utfört ett arbete. Som företagare ska du använda ditt företagskort vid avlämning på återvinningscentral. Farligt avfall som exempelvis tryckimpregnerat virke och eternitskivor får inte lämnas av företag på kommunens återvinningscentral.

Om du privat besöker någon av våra återvinningscentraler med din tjänstebil under dagtid och lämnar avfall där speciella regler gäller för företag, kommer personalen att be dig uppvisa ditt privata ÅVC-kort.

Du kommer att behöva bekräfta att avfallet inte har uppkommit i din verksamhet. Vid tveksamheter har personalen rätt att kontrollera ditt avfall för att kunna hjälpa dig att sortera, och de har även rätt att avvisa besökare som inte följer anvisningarna.

Maximal mängd avfall

Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en fordonskombination med totalvikt på max 3500 kg. Dessutom gäller volym-begränsning på maximalt 3 kubikmeter per kortbesök och max 10 stycken slipers eller motsvarande per kortbesök. 

Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande:

0,0-3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång

3,5-6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger.  o.s.v.

Laglig lastvikt gäller för både dragfordon och eventuellt släpfordon, vid ev tvist kan kontrollvägning kan ske på Barnamossens återvinningscentral.

Volym- och viktuppskattning görs av återvinningscentralernas personal.

Återvinningskort för företag

Vid varje besök ska du använda det gula återvinningskortet för företag. Företagskort får endast användas av anställda i företaget.

Ansök om återvinningskort

Använd blanketten eller skicka företagets uppgifter via mejl info@kungsbacka.se till kommunens kundcenter Kungsbacka direkt för att ansöka om återvinningskort. Det går också bra att ringa 0300-83 40 00 om du har frågor, så hjälper vi dig.

Korten är kostnadsfria, men vill du ersätta tappade eller förstörda kort kostar det enligt gällande taxa att få ett nytt.

Farligt avfall

Företag får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Företaget måste anlita en transportör med särskilt tillstånd från länsstyrelsen att ta hand om farligt avfall.

Med farligt avfall menas avfall som innehåller farliga ämnen för människors hälsa och miljön, till exempel spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier, bekämpningsmedel och lysrör.

Från och med 1 februari 2021 får företag inte längre lämna tryckimpregnerat virke på kommunens återvinningscentraler. På grund av ny lagstiftning har kommunen ingen möjlighet att ta emot något farligt avfall från verksamheter.

Farligt avfall på företag

Elavfall

Företag måste från och med 1 februari 2021 kunna uppvisa ett så kallat avlämnarintyg från El-Kretsen för att få lämna el-avfall på våra återvinningscentraler. Som besökare ansvarar du själv för att söka upp personalen och uppvisa ett giltigt avlämnarintyg innan avfallet lämnas. Personalen kommer att läsa av ditt intyg via mobiltelefonen. Själva intyget kan du ha som underlag vid din egen rapportering till Naturvårdsverket. Observera att du måste rapportera in till Naturvårdsverket inom 48 timmar efter att du har lämnat ifrån dig farligt avfall. 

Skapa avlämnarintyg hos El-Kretsen

Företag får lämna elavfall kostnadsfritt, förutsatt att ni har ovannämnda intyg från El-Kretsen. Det innebär att ni får komma in på återvinningscentralen utan att betala för besöket om ni bara har elavfall att lämna.
Gör så här: Kontakta personalen vid infarten och påvisa att ni inte har annat material att lämna än elavfall. Lämnar ni annat avfall i samband med detta räknas det som ett ordinarie besök och kostar enligt gällande taxa.