Fastighetsägare

Här hittar du som är fastighetsägare information om egenkontroll, tillgänglighet, lägenhetsregistret, mätning av radon och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Som fastighetsägare har du ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och inte medför risker för miljön eller hälsan för de boende. Du är skyldig att sköta din egenkontroll och måste regelbundet anlita en besiktningsman som utför en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK). Du ska också säkerställa att radonhalten inte överstiger 200 Bq/m³ i bostäderna.

Är din fastighet en lokal som används av allmänheten måste den vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om du äger ett flerbostadshus måste du lämna uppgifter till kommunens lägenhetsregister när det sker förändringar i ditt lägenhetsbestånd.