Avgifter

Miljö & Hälsoskydds taxa är beslutad av kommunfullmäktige. Tillsynsavgiften styrs av vad verksamheten har för påverkan på miljön och människors hälsa.

Timavgift

Timavgiften för tillsyn är 1100 kr kronor per timme. Kommunfullmäktige eller Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ser över taxorna varje år.

Här kan du läsa mer om vår nya taxa för 2021

Miljö & hälsoskydd gör tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Vi har tillsyn på till exempel skolor, frisörer, bensinstationer, hästgårdar och industrier. Vår uppgift är att kontrollera att lagstiftningen följs. Läs mer