Mätning av radon

Som fastighetsägare ska du undersöka och säkerställa att radonhalten i fastigheten ligger under riktvärdet 200 Bq/m³. Enligt det nationella miljömålet God bebyggd miljö, ska radonhalten i alla flerbostadshus i Kungsbacka vara mätt och åtgärdad innan 2020.

Du kan använda vår e-tjänst för att redovisa radonmätningarna. Det enklaste är att skriva in uppgifterna direkt i tjänsten, men du kan också ladda ner excel-mallen Blankett redovisning av radonmätning, fylla i uppgifterna och ladda upp den via e-tjänsten igen. Du kan också e-posta det ifyllda excel-dokumentet till info@kungsbacka.se 

Du ska kunna uppge

Fastighetsuppgifter

  • Fastighetsbeteckning där du har mätt radon.
  • Riksnyckel-ID (även kallat byggnads-ID) för de byggnader där du har mätt radon. Om du inte vet riksnyckel-ID för byggnaderna kan du få hjälp av Kungsbacka direkt via info@kungsbacka.se eller 0300-83 40 00. Uppgifterna finns också i Lantmäteriets register.
  • Totalt antal lägenheter, antal marklägenheter och antal våningsplan i den byggnad där du har mätt radon.
  • Om det finns källare eller inte i den byggnad där du har mätt radon.

Radonuppgifter per lägenhet

  • Gatuadress, trappuppgång, våningsplan, lägenhetsnummer för den lägenhet där du har mätt radon.
  • Radongashalt i form av ett årsmedelvärde och start- och slutdatum för de radonmätningar som har genomförts.
  • Om lägenheten eller byggnaden innehåller blåbetong, om lägenheten har direkt markkontakt och vilken typ av ventilationssystem som finns i lägenheten.

Genomförda åtgärder

  • Om du har utfört några åtgärder för att sänka radonhalten i byggnaderna/byggnaden.

Så mäter du

När du mäter radonhalten i lägenheterna ska du följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.  Mätningen ska göras under två till tre månader från 1 oktober till 30 april. Alla marklägenheter och även 20 procent av övriga lägenheter i fastigheten ska mätas. Se till att mäta minst en lägenhet på varje plan och någon som gränsar till gavlar och schakt.

Varje lägenhet som ska mätas behöver två dosor, en som placeras i sovrummet och en som placeras i vardagsrummet. Du kan beställa dosorna från ackrediterade mätlaboratorier.

När mätningen är gjord ska du skicka in dosorna till ett ackrediterat mätlaboratorium för analys, helst inom något dygn.

Om någon lägenhet visar på mer radongashalt än 200 Bq/m3 måste du göra något för att minska halten. 

Läs mer om radon