Företagslots

Företagslotsens uppgift och syfte är att förenkla företagares kontakter med Kungsbacka kommun. Det handlar om tydlig praktisk rådgivning, information och samordning för en effektiv handläggning.

De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion på befintlig plats. Det kan också handla om mera komplexa planerings- och lokaliseringsfrågor.

Kunskap och kompetens

Företagslotsen består av ett stort antal sakkunniga personer från flera förvaltningar i Kungsbacka kommun. Företagslotsen samlas en gång i månaden och då har du som företagare möjlighet att presentera, och få en första återkoppling på, ditt ärende. Vi guidar dig genom organisationen. Konkret kan det handla om att vi medverkar vid möten med berörda förvaltningar. Vi följer upp ditt ärende och återkopplar till dig. Och inte minst – vi ser till att du får den information du behöver.

Kontaktvägar

Näringslivschefen samordnar de ärenden som hamnar hos företagslotsen. De företagare som redan har etablerade kontakter kan naturligtvis fortsätta att använda sig av dem.

Lotsgruppen består av:

Elinor Filipsson, näringslivschef,
Kommunstyrelsens förvaltning
0300-83 44 89
E-post: elinor.filipsson@kungsbacka.se

Emma Kjernald, chef samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
0300-83 78 70
emma.kjernald@kungsbacka.se

Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglov
Byggnadsförvaltningen
0300-83 44 38
E-post: hanna.stahl@kungsbacka.se

Göran Tobiasson, inspektör miljöskydd
Miljö & Hälsoskydd
0300-83 43 77
E-post: goran.tobiasson@kungsbacka.se

Karl Lundgren, förvaltningschef 
Förvaltningen för Teknik
0300-83 46 14
E-post: karl.lundgren@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev