Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Det innebär att de innehåller skadliga ämnen som kan påverka människors hälsa eller miljön. Då ska du informera Miljö & Hälsoskydd.

Undersök om ett område är förorenat

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller avveckla din verksamhet är det viktigt att du tar reda på om marken är förorenad. Länsstyrelsen eller förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd kan ha uppgifter om fastigheten eller marken tidigare har bedömts som förorenad. Om inga uppgifter finns kan du behöva göra en miljöteknisk markundersökning.

Upptäcker du att ett område är förorenat ska du genast kontakta Miljö & Hälsoskydd.

Anmäl sanering

Om du vet att det finns föroreningar och du ska utföra markarbeten måste du först göra en anmälan till Miljö & Hälsoskydd. Vi gör då en bedömning av vad du behöver göra för att minska risken för påverkan på människors hälsa och miljön. Kontakta Miljö & Hälsoskydd genom Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.

Vem är ansvarig?

Den som orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för att göra något åt situationen. Du som fastighetsägare kan bli ansvarig för undersökning och sanering av förorenad mark.