CFC och HCFC

Sedan den 1 januari 2008 råder förbud mot att installera köldmedierna CFC och HCFC. Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC med en fyllnadsmängd över tre kilo

Installationsförbud mot CFC och HCFC

Sedan den 1 januari 2008 råder förbud mot att installera köldmedierna CFC och HCFC. De bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet att installera utrustning med CFC eller HCFC. Köldmediet HFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC och HCFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten och ska därför användas i så liten omfattning som möjligt.

Användarförbud mot HCFC

Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC med en fyllnadsmängd över tre kilo. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium. Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska ha utförts av en certifierad kylfirma. Ni måste också redovisa att detta är gjort, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg som skickas till Miljö & Hälsoskydd.