Hästgödsel

Det finns tre sätt att hantera hästgödsel på.

1. Ta hand om det själv på egen mark 

Läs mer om hur du gör i Jordbruksverkets foldrar som du hittar längst ner på sidan. Vad som gäller för lagring och spridning av gödsel i Kungsbacka kan du läsa om under Hantera gödsel. 

2. Hitta en lokal lantbrukare som mottagare

Du kan komma överens med en lokal lantbrukare som vill ta emot hästgödslet. Till exempel har Fjärås Lantmannaförening ett register över intresserade.  

3. Vänd dig till en privat entreprenör

Du kan även vända dig till olika privata företag som tar emot hästgödsel. Till exempel kan du söka på internet för att hitta sådana företag.

Både gödsellämnare och jordbruksföretag som tar emot stallgödsel är skyldiga att anteckna mängd, datum och fosforinnehåll (alternativt djurslag och antal djur) på det gödsel som tas emot.