Djurhållning

Om du ska hålla över 100 så kallade djurenheter måste du göra en anmälan till Miljö & Hälsoskydd. Det gäller också om du vill hålla annat än sällskapsdjur inom detaljplanelagt område.

För hållande av högst fyra höns krävs inget tillstånd. Observera att för hållande av tupp krävs alltid tillstånd inom område med detaljplan.

Djur som far illa

Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen. Kontakta Länsstyrelsen i Hallands län i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen. Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

Resa med djur

Om du vill veta vad som gäller vid in- eller utresa ur landet med djur ska du kontakta Jordbruksverket. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller på deras webbplats.

Läs mer om lantbruk och hästhållning

Så anmäler du

Om du ska hålla över 100 djurenheter kan läsa i informationsbladet nedan vad en sådan anmälan ska innehålla. 

Om du ska ansöka om tillstånd för djur inom detaljplan kan du använda blanketten Tillstånd för djurhållning inom detaljplan. Du behöver söka tillstånd om du vill hålla något av följande djur inom område med detaljplan:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Orm omfattas inte av de lokala föreskrifterna. Du kan även behöva tillstånd från länsstyrelsen om du har många sällskapsdjur. 

Länsstyrelsen om tillstånd för många sällskapsdjur 

Döda djur

Du får gräva ner döda hästar om Miljö & Hälsoskydd har godkänt platsen. Läs mer i vårt informationsblad som du hittar längst ned på sidan. 

Övriga lantbruksdjur som kor, får och grisar ska gå till förbränning. Genom Svensk lantbrukstjänst kan du hitta vilket företag som hämtar döda djur i Kungsbacka.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att behandla anmälan samt för tillsynsbesök och handläggningstid.

Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Avgifter