E-tjänst ansökan om djurhållning inom detaljplan eller vattenskyddsområde

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Läs informationen om djurhållning på kungsbacka.se.
  • Du måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.
  • Det är bra om du vet när vissa arbeten har utförts på cisternen, till exempel när den togs ur bruk eller tömdes.
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.