Dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är hälsosamt och rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet och produceras på ett säkert sätt.

Registrera din vattenanläggning

En del dricksvattenanläggningar måste du registrera hos Miljö & Hälsoskydd.

Läs mer om hur du registrerar din vattenanläggning

Egenkontroll

Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent och uppfylla vissa kvalitetskrav. Du som dricksvattenproducent ansvarar för att ta fram ett system för egenkontroll så att vattnet håller en hög kvalitet och produceras på ett säkert sätt. Du måste också ha ett provtagningsprogram som innehåller provtagningspunkter och provtagningsfrekvens.