Egenkontroll och provtagning

För att veta att vattnet du producerar eller levererar är rent och uppfyller kraven, måste du ha ett system för egenkontroll. Skyldigheten att bedriva egenkontroll omfattar alla som producerar eller levererar dricksvatten.

Provtagning av vatten

Du ska också lämna in ett förslag på provtagningsprogram med provtagningspunkter och provtagningsfrekvens till Miljö & Hälsoskydd. Antalet vattenprov bestäms bland annat utifrån den mängd dricksvatten som produceras. Miljö & Hälsoskydd fastställer sedan provtagningsprogrammet.

Undersökningarna delas upp i normal kontroll och utvidgad kontroll. Normal kontroll innebär att analys görs på ett fåtal ämnen med jämna mellanrum. Den utvidgade kontrollen innebär att ett stort antal ämnen analyseras ett fåtal gånger.

Lista över vilka ämnen som ingår i normal respektive utvidgad kontroll finns nedan.

Du måste anlita ackrediterade laboratorier för analys och bedömning av proverna. Vid Miljö & Hälsoskydds kontrollbesök ska du kunna visa upp resultatet av provtagningarna.

Här kan du se vilka laboratorier som är ackrediterade