Registrera vattenanläggning

En del dricksvattenanläggningar måste du registrera hos Miljö & Hälsoskydd.

Du behöver registrera:

  • Restaurang med egen dricksvattenbrunn.
  • Skola eller äldreboende med egen dricksvattenbrunn.
  • Vattenförening som tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer eller har tydlig kommersiell verksamhet.

Du behöver inte registrera:

  • Små anläggningar som förbrukar mindre än 10 m3 dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer.
  • Vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll.
  • Anläggning som förser uthyrt fritidsboende för högst åtta gäster med dricksvatten.
  • Anläggning som förser uthyrt permanentboende i en- eller tvåfamiljshus med dricksvatten.
  • Anläggning som tillhandahåller dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart erbjuds medlemmarna.

Vad gäller för anläggningar som måste registreras?

För de anläggningar som måste registreras gäller Livsmedelsverkets föreskrift SLV FS 2001:30. Det innebär bland annat att om problem med vattenkvaliteten uppkommer måste du snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och Miljö & Hälsoskydd. Du som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet måste också omedelbart påbörja en utredning av orsaken till problemet.

Vad gäller för anläggningar som inte måste registreras?

Den som har eget vatten av en sådan liten omfattning att ingen registrering behövs är helt och hållet själv ansvarig för vattnet. Miljö & hälsa bedriver inte tillsyn på dessa anläggningar. Det finns dock en hel del att tänka på, och mer information hittar du på länken nedan.