Foto: bildarkivet.se/Arash Atri Foto: bildarkivet.se/Birger Lallo Foto: bildarkivet.se/Tommy O. Andersson

Registrera livsmedelsverksamhet

Innan du får starta eller ta över en livsmedelsverksamhet måste du registrera verksamheten hos Miljö & Hälsoskydd. En del verksamheter som slakterier och mejerier kräver även ett godkännande i förväg.

Så registrerar du

Använd vår e-tjänst eller blankett för registrering. Anmälan ska vara inne senast två veckor innan du startar verksamheten.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att registrera en livsmedelsverksamhet och för livsmedelskontrollen.

Avgifter

Du ansvarar

Du som företagare ansvarar för att lokalen, livsmedelshanteringen och systemet för egenkontrollen uppfyller de lagkrav som finns. 

Miljö & Hälsoskydd kontrollerar

När verksamheten har startat genomför Miljö & Hälsoskydd en kontroll för att se att lagstiftningen följs. Det är då extra viktigt att egenkontrollen finns på plats så att livsmedelsinspektörerna kan granska den och kontrollera att den följs.

Anmäl ägarbyte, ändringar och upphörande

Om du gör större ändringar av lokalen eller din verksamhet ska du anmäla det skriftligt i förväg. Du ska också anmäla om du upphör med din verksamhet. Vid ägarbyte av en livsmedelsverksamhet ska den nya ägaren göra en anmälan om registrering. Använd e-tjänsten för ändring, upphörande eller överlåtelse av livsmedelsverksamhet. Du hittar länken längst upp på sidan.

Andra krav

Även andra myndigheter kan ställa krav, till exempel:

 • Arbetsmiljöverket
 • Förvaltningen för Plan & Bygg kan kräva bygglov eller bygganmälan för uteservering, nybyggnation och ändringar
 • Förvaltningen för Teknik kan begära att fettavskiljare installeras för avloppet
 • Serveringstillstånd från förvaltningen för Individ & Familjeomsorg krävs för att få sälja alkohol
 • Ska du ha gasolbrännare behöver du tillstånd för hantering av brandfarlig vara från Räddningstjänsten 
 • Kommunens renhållningsentreprenör informerar om hur du blir av med verksamhetens livsmedelsavfall och andra sorters avfall.

Exempel på verksamheter du ska registrera

Restauranger, kaféer och storkök är självklara livsmedelsverksamheter. Men alla verksamheter som på något sätt hanterar livsmedel ska registreras. Exempel på sådana är: 

 • Apotek
 • Bed & breakfast
 • Butiker där livsmedel är ett "extrasortiment", till exempel byggvaruhus eller diversehandel
 • Förskolor, dagbarnvårdare och hemtjänst
 • Ideella föreningar, församlingshem och liknande
 • Matlagningskurser
 • Matmäklare, grossister och liknande verksamheter, till exempel importkontor där varor sänds direkt till kund
 • Företag som transporterar livsmedel
 • Företag som tillverkar charkuterier, choklad, godis, glass, kaffe eller färdiglagad mat