Inspektionsenkät för livsmedelsföretagare

Som ett led i att förbättra vårt arbete på Miljö & Hälsoskydd vill vi gärna ha din hjälp. Vi är tacksamma om du kan svara på de fyra frågorna nedan om hur du uppfattade ditt senaste inspektionsbesök.

Tack för hjälpen! 

Hur upplevde du inspektören? Välj de ord som du tycker passar bäst in.Hur lätt var det att få kontakt med oss?
Hur lätt är kontrollkortet att förstå?


Hur upplever du resultatet från inspektionen?